Καταγράφουμε τη Μνήμη

Καταγράφουμε τη Μνήμη

Καταγράφουμε τη Μνήμη
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Πλαίσιο Προγράμματος

  Στόχος του Προγράμματος Καταγράφουμε τη Μνήμη – Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες είναι να εμπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης μέσω της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων από το οικείο και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις εκάστοτε θεματικές του Προγράμματος. 

  Κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος καλείται να εντάξει τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας σχετικές δράσεις, που να αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύντομου σε διάρκεια ντοκιμαντέρ από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

  Μέσα από το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης σε σχέση με τη συλλογική ταυτότητα αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς να αντλεί γνώσεις και αξίες από το παρελθόν για να δημιουργεί το μέλλον. Παράλληλα, το Πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της πολυδιάστατης ιστορίας μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών βιωμάτων των ατόμων που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό αλλά και της έμμεσης βίωσης των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την ιστορική και κοινωνική συνοχή.  

  Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες θεματικές: Αειφόρος Ανάπτυξη – Περιβάλλον, Απελευθερωτικοί Αγώνες, Κατεχόμενα, Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να καταγράψουν, μέσα από έρευνα και συνεντεύξεις, τα βιώματα των προηγούμενων γενιών σε σχέση με τις πιο πάνω θεματικές και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ.  

  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ντοκιμαντέρ (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, κινηματογράφηση, μοντάζ) με την υποστήριξη των λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναπτύσσουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, κατανόησης και ενσυναίσθησης, και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής σεναρίου, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, μοντάζ κ.ά. 

  Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.  

  Υποχρεώσεις σχολείων

  Πιο κάτω, παρατίθενται οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:  

  1. Συμμετοχή του/των συντονιστή/συντονιστών του προγράμματος στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα 
  2. Συμμετοχή του/των συντονιστή/συντονιστών του προγράμματος σε πέντε (5) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-2024, με θέμα τη διαδικασία παραγωγής, τη συγγραφή σεναρίου, την κινηματογράφηση και το μοντάζ
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού 
  5. Συγγραφή σεναρίου για ντοκιμαντέρ 
  6. Παραγωγή ντοκιμαντέρ 
  7. Ανάρτηση του ντοκιμαντέρ στην ιστοσελίδα του σχολείου και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη των εργασιών, οι συντονιστές και συντονίστριες του προγράμματος θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας. 
  8. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου 
  9. Εκπροσώπηση του σχολείου στην Ημερίδα Παιδείας για τα Μέσα (3 Νοεμβρίου 2023) και στην Τελική Ημερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ (Μάιος – Ιούνιος 2024) στην οποία θα κληθεί να παρουσιάσει τις δράσεις του. 
  10. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετική με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.  

  Συμμετοχή

  Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Καταγράφουμε τη Μνήμη), μέχρι και την Δευτέρα, 2/10/2023. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

  Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, μετά που θα έχουν διαμορφώσει τον μαθησιακό σχεδιασμό. 

  Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας. 

  Πρόσβαση σε ταινίες σχολείων

  Σημαντικές ημερομηνίες

  Ημερομηνία Περιγραφή
  Δευτέρα, 2/10/2023 23:59 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής
  Τρίτη, 10/10/2023, 09:30 – 11:00 Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση
  Τρίτη, 17/10/23, Τρίτη 7/11/23, Πέμπτη, 30/11/23, Τετάρτη, 07/02/24, Τετάρτη 14/02/24 16:00 - 17:30 Πέντε επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τη δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού και την παραγωγή ντοκιμαντέρ (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, κινηματογράφηση, μοντάζ)
  Παρασκευή, 10/11/2023 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής μαθησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού εργασιών
  Παρασκευή, 19/01/2024 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δομής σεναρίου
  Οκτώβριος 2023 - Φεβρουάριος 2024 Δύο τουλάχιστον συναντήσεις λειτουργών του ΤΕΤ με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή και με μαθητές/μαθήτριες (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν αργότερα)
  Παρασκευή, 26/4/2024 Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης ντοκιμαντέρ και αποστολής εντύπων
  Μάιος-Ιούνιος 2024 Τελική Ημερίδα Προγραμμάτων ΤΕΤ

  Επικοινωνία

  Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του ΤΕΤ  Άννα Τσιάρτα (τηλ.: 22402339, email: studio@cyearn.pi.ac.cy) και Μαριάννα Ιωάννου (τηλ.: 22402338, email: ioannou.ma@cyearn.pi.ac.cy)

  elGreek