Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Πλαίσιο Προγράμματος

  Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευέλικτο, σύγχρονο, ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία, καθώς προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική και στην ευρύτερη κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Μέσω του ραδιοφώνου, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν το σχολείο ως έναν συμμετοχικό χώρο αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας.  

  Κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αναπτύσσει σχετικές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή σειράς εκπομπών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στη δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, ηχογράφηση, μοντάζ, διάχυση) με την υποστήριξη των Λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναπτύσσουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής σεναρίου, ηχοληψίας, μοντάζ ήχου κ.ά. 

  Οι εκπομπές των σχολείων θα μεταδίδονται διαδικτυακά από την πλατφόρμα του European School Radio, http://europeanschoolradio.eu, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων NEStOR – Networked European και School Radio – The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenhip Education, στα οποία συμμετείχε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ως εταίρος. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στα σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και γενικά της Ευρώπης να εκπέμπουν διαδικτυακά τις ραδιοφωνικές τους δημιουργίες. Περισσότερα για τα Έργα μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.pi.ac.cy/nestor και https://socialradio.europeanschoolradio.eu. 

  Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.  

  Υποχρεώσεις σχολείων

  Πιο κάτω, παρατίθενται οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:  

  1. Συμμετοχή των συντονιστών και συντονιστριών του προγράμματος στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα 
  2. Συμμετοχή των συντονιστών και συντονιστριών του προγράμματος σε τέσσερις (4) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-2024, με θέμα τον μαθησιακό σχεδιασμό, τη διαδικασία παραγωγής ηχητικών προγραμμάτων, τη συγγραφή ραδιοφωνικού σεναρίου, την ηχογράφηση και το μοντάζ ήχου.
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο (2) συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού 
  5. Συγγραφή δομής σεναρίου  
  6. Παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής 
  7. Ανάρτηση της εκπομπής στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://europeanschoolradio.eu και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη των εργασιών, οι συντονιστές και συντονίστριες του προγράμματος θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας. 
  8. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου 
  9. Εκπροσώπηση του σχολείου στην Ημερίδα Παιδείας για τα Μέσα (3 Νοεμβρίου 2023) και στην Tελική Hμερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ (Μάιος – Ιούνιος 2024) στην οποία θα κληθεί να παρουσιάσει τις δράσεις του. 
  10. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετικά με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.  

  Συμμετοχή

  Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy,  κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, μέχρι και την Δευτέρα, 2/10/2023. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

  Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα δοθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, μετά που θα έχουν διαμορφώσει τον μαθησιακό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εργασιών. 

  Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας

  Σημαντικές ημερομηνίες

  Ημερομηνία Περιγραφή
  Δευτέρα, 02/10/2023, 23:59 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής
  Τετάρτη, 11/10/2023, 09:30 – 11:00 Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση
  Τετάρτη, 18/10/23, Τετάρτη, 08/11/23, Τρίτη, 16/01/24, Τρίτη 16/01/24, Τρίτη 23/01/24, 16:00 - 17:30 Τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα τον μαθησιακό σχεδιασμό, την παραγωγή ηχητικών προγραμμάτων, τη συγγραφή ραδιοφωνικού σεναρίου, την ηχογράφηση και το μοντάζ ήχου
  Παρασκευή, 10/11/2023 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής μαθησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού εργασιών
  Παρασκευή, 19/1/2024 Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ραδιοφωνικού σεναρίου
  Οκτώβριος 2023 - Φεβρουάριος 2024 Δύο τουλάχιστον συναντήσεις λειτουργών του ΤΕΤ με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή και με μαθητές/μαθήτριες (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν αργότερα)
  Παρασκευή, 29/3/2024 Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκπομπής και αποστολής εντύπων
  Μάιος-Ιούνιος 2024 Τελική Ημερίδα Προγραμμάτων ΤΕΤ

  Επικοινωνία

  Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του ΤΕΤ  Άννα Τσιάρτα (τηλ.: 22402339, email: studio@cyearn.pi.ac.cy) και Μαριάννα Ιωάννου (τηλ.: 22402338, email: ioannou.ma@cyearn.pi.ac.cy).

  elGreek