ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού "Καν' το ν' ακουστεί 2024 - Η δύναμη της Φιλίας – The power of friendship"

Ο Διαγωνισμός φέτος πραγματεύεται την αξία της φιλίας, η οποία από τα πρώτα βήματα της ζωής μας αποτελεί παράγοντα ευζωίας. Ανοίγοντας τα φτερά μας έξω από το οικογενειακό προστατευμένο περιβάλλον, από πολύ μικρή ηλικία, αναζητούμε την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Υπάρχει μια διαρκής αναζήτηση των μοναδικών για εμάς φίλων, που εμπνέουν εμπιστοσύνη και βρίσκονται σε κάθε έκφανση της ζωής μας, ευχάριστη ή δυσάρεστη. Οι φίλοι και οι φίλες που ενθαρρύνουν, συζητούν, υποστηρίζουν, εμπνέουν, παρακινούν για την εξέλιξή μας και που μεταξύ μας υπάρχει μια αληθινή, δοτική και ειλικρινής σχέση. Τα Άλλα σημαντικά άτομα στη ζωή μας, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη γνήσια και αυθεντική έκφραση της ανιδιοτελούς αγάπης.

Παραγωγή Βίντεο από Μαθητές και Μαθήτριες για τη Δημιουργική και Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

Η παραγωγή βίντεο στοχεύει στη δόμηση γνώσης και στη διαμόρφωση στάσεων, που αφορούν στην υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν, διαμορφώνουν άποψη, συνθέτουν μηνύματα και πληροφορούν άλλα παιδιά και ενήλικες, μέσα από μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, συντελώντας στην αποτελεσματική μάθηση για το θέμα. Ο διαγωνισμός στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, σχετικά με την Παιδεία για τα Μέσα, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, η επικοινωνία, η συνεργασία, ο πληροφορικός γραμματισμός, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.

elGreek