ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Προωθώντας την Παιδεία για τα Μέσα - Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική

Η Διαδικτυακή Ημερίδα επιδιώκει να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τις εξελίξεις και πρακτικές σε θέματα που αφορούν στην Παιδεία για τα Μέσα και ιδιαίτερα την ενσωμάτωση των νέων μέσων στη διδασκαλία και μάθηση. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί διακεκριμένες ομιλήτριες από το εξωτερικό, οι οποίες θα παρουσιάσουν το παράδειγμα της Φιλανδίας, ως μιας χώρας που καταγράφει σημαντική πρόοδο στο θέμα (1η σε κατάταξη ανάμεσα σε 41 χώρες της Ευρώπης, Media Literacy Index 2022), τον ρόλο της Παιδείας για τα Μέσα στη σύγχρονη εποχή μέσα από την πολυετή δράση του Center for Media Literacy που εδράζεται στις ΗΠΑ, καθώς και μια χαρτογράφηση του τοπίου στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και τα βήματα προς το μέλλον μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη του Media & Learning Association, το οποίο εδράζεται στο Βέλγιο.

Η Καλλιέργεια της Ψηφιακής Πολιτότητας μέσω της Παιδείας για τα Μέσα

Η Διημερίδα είχε ως στόχο να προάγει τη συζήτηση για τη σημαντικότητα της ανάπτυξης της Παιδείας για τα Μέσα, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές και μαθήτριες, προσεγγίζοντας το θέμα μέσα από τη διάσταση της ψηφιακής πολιτότητας. Απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές/φοιτήτριες, ερευνητές/ερευνήτριες και σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να κατανοήσουν θέματα που άπτονται της επίδρασης των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στην εκπαίδευση και της διαμόρφωσης ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.

Ψηφιακή εκπαίδευση – Δεδομένα και προκλήσεις

Στόχος της Ημερίδας είναι η παρουσίαση θεματικών που αφορούν στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας στην εκπαίδευση, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, την παιδεία για τα μέσα και την ασφαλή, δημιουργική και υπεύθυνη αξιοποίηση του διαδικτύου, μέσα από εισηγήσεις ομιλητών και ομιλητριών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

elGreek