Στον αιώνα της ψηφιακής πολιτότητας που διανύουμε, η Παιδεία για τα Μέσα αποτελεί όχημα για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης

Ο ιστοχώρος που επισκέπτεστε περιέχει πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της Παιδείας για τα Μέσα στη σχολική εκπαίδευση.

Η Ευρωπαική Επιτροπή ορίζει την Παιδεία για τα Μέσα ως την ικανότητα πρόσβασης, αναλύσης και αξιολογήσης της δύναμης των εικόνων, των ήχων και των μηνυμάτων, τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά και αποτελούν σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού μας, καθώς επίσης την ικανότητα επαρκούς επικοινωνίας στα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η Παιδεία για τα Μέσα αφορά όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου, των έντυπων μέσων, του διαδικτύου και άλλων νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η Παιδεία για τα Μέσα θεωρείται πλέον βασικός παράγοντας αειφόρου ανάπτυξης, αφού δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, να κατανοούμε ή και να αγνοούμε πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα διάφορα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, αφορά θέματα προσωπικής και ηθικής ανάπτυξης, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κοινωνικής δικαιοσύνης, προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά θέματα δημοκρατικής συνύπαρξης.

Στόχος μας είναι, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες να ενισχύονται με γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και εργαλεία που να τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, να είναι καταναλωτές και δημιουργοί περιεχομένου με κριτική ικανότητα, να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και τον διαδικτυακό εκφοβισμό και να χρησιμοποιούν τη γνώση και τη φαντασία τους για να δημιουργούν αλλά και για να επικοινωνούν, με υπευθυνότητα και ασφάλεια, τα μηνύματα και τις ιδέες τους.

en_GBEnglish